Projecten

Kleinschalige woonzorg

Het Hunderen te Twello 2014

Project
Het Hunderen te Twello 2014

Status:

 

Perbericht:

Een nieuwe bestemming voor het mooie Hunderen in Twello en uitbreiding van de mogelijkheden om ouderen in de regio hoogwaardige zorg te bieden. Dit zijn enkele uitgangspunten van het onderzoek dat momenteel plaatsvindt naar herbestemming van het huis Hunderen en het naastgelegen koetshuis.  

De Klinkenberggroep en Trimenzo doen in nauwe samenwerking met Geldersch Landschap en verschillende betrokkenen en deskundigen een onderzoek naar de mogelijkheid om  Hunderen om te vormen tot een particuliere woon- en zorgvoorziening voor ouderen met geheugenproblemen en/of problemen ten aanzien van het voeren van de regie over het leven. Een zorgvorm waaraan, in de sterk veranderende wereld van de zorg, steeds meer behoefte gaat bestaan nu als gevolg van het regeringsbeleid de traditionele verzorgingshuiszorg langzamerhand verdwijnt.

De adviseurs van de Klinkenberg groep hebben veel kennis en ervaring op het gebied van het exploiteren van dergelijke woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen. Uitgangspunt vormt hierbij de kwaliteitseisen van de landelijke branchevereniging NeVeP, die streeft naar een goede landelijke spreiding van kwalitatief hoogwaardige particuliere woon- en zorgvoorzieningen. Trimenzo wil als lokale zorgorganisatie die sterk verankerd is in de gemeente Voorst, graag zorg bieden aan alle mensen met een zorgvraag binnen haar werkgebied en aan zorgvragers in alle inkomensklassen. Zij ziet deze vorm van zorg als een goede aanvulling op de huidige thuiszorg en de zorg in haar drie woonzorgcentra. Daarnaast zorgt dit nieuwe project voor extra werkgelegenheid in de gemeente.

Nadat twintig jaar lang een internaat gevestigd was in het huis en het koetshuis wordt Hunderen op dit moment gebruikt als trouwlocatie en biedt het onderdak aan gezelschappen en bedrijven voor bijvoorbeeld familiedagen of vergaderingen.

kijk voor meer informatie en nieuws op de website: http://www.huishunderen.nl

 

 De Opgave

Voorverkenning voor de ontwikkeling van een Pariculiere Woon- en Zorgvoorziening voor ouderen in een complex historische Buitenplaats te Twello.

Vooronderzoek

Onderzoek in samenwerking met verschillende lokale partijen en andere strategische partners

  • Advisering aan de eigenaar mbt exploitatie en vastgoed inrichting
  • Advisering aan de architect mbt PvE voor dementerende ouderen
  • Advisering aan Trimenzo tbv kleinschalige particuliere ouderenzorg