Projecten

Kleinschalige woonzorg

Het Behouden Huis en de Valuas Zorggroep gaan de krachten bundelen! 2015

Project
Het Behouden Huis en de Valuas Zorggroep gaan de krachten bundelen! 2015

Status:

 

Het Behouden Huis en de Valuas Zorggroep gaan de krachten bundelen!

De Zorggroep Valuas heeft succesvol een Woon- en Zorg voorziening voor ouderen in Friesland ontwikkeld. Zij onderzochten de mogelijkheden voor uitbreiding elders in het land. De heer van den Boom, directeur van de Valuas Zorggroep, heeft naar aanleiding van deze zoektocht contact gezocht met de Klinkenberggroep. De Klinkenbergroep houdt zich bezig met het ontwikkelen van kleinschalige Woon- en Zorgvoorzieningen en kon Het Behouden Huis te Zeist voordragen ter exploitatie cq overname. De Klinkenberggroep beschikt over een groot netwerk van Woon- en Zorg exploitanten en investeerders en kon deze samenwerking faciliteren.

Na een korte periode van onderhandelingen en de nodige onderzoeken in verband met de opzet van een fusie, is het op 11 mei 2015 gelukt om tot een succesvolle fusie cq overname te komen van deze prachtige Woon -en Zorgvoorziening Het Behouden Huis, en de Valuas Zorggroep.

De Klinkenberggroep is verheugd dat het deze twee partijen bij elkaar heeft kunnen brengen en de samenwerking geslaagd is.
Wij wensen beide partijen een vruchtbare samenwerking!

DN de Jong
Directeur Klinkenberggroep