Visie

Visie kleinschalige woonzorg

Onze visie: kleinschalige woonzorg

Klinkenberg Groep hanteert bij alle diensten en projecten de Visie op kleinschalige woonzorg : vanuit de eind gebruiker (bewoner/client) beleven tot oplevering van project of dienst.

Dit is bewezen met ons concept “wonen als thuis” waar wij succesvol sinds 1997 kleinschalige woonzorg voorzieningen voor ouderen hebben ontwikkeld en geëxploiteerd. De positieve beleving van de eindgebruiker is naar ons inziens graadmeter voor het succes van een project voor ouderen huisvesting, dit heeft veelal te maken met reminiscentie van de bewoner.

 

Visie: kleinschalige woonzorg

Wij, als zorgverantwoordelijken zijn in staat met hen mee terug te kijken en hun beleving te realiseren en te bevestigen. Decennia lang is niet gedacht om de woon- en leefomgeving aan te passen aan de beleving van dementerenden. Moderne  grootschalige gebouwen werden neergezet voor deze mensen. Hun hele leven hebben ze gewoond in een gewoon huis. Nu ze terug gegaan zijn in de tijd worden ze geconfronteerd met lange gangen, glazen ramen tot de grond, een receptie bij binnenkomst, tafels en stoelen van kunststof met stalen frames, een moderne keuken, tulpen en narcissen in de vaas in de winterperiode, moderne schilderijen, voedsel wat ze niet herkennen en deuren die gesloten zijn. En vooral veel mensen (vaak in uniform) die ze niet kennen en die ze soms verwarren met mensen uit hun eigen leven. Dit alles leidt tot angst, boosheid, verdriet, zoekend gedrag en vervreemding terwijl hechting aan een nieuwe omgeving noodzakelijk is.

Het is belangrijk om ons als zorgverantwoordelijken naast hen te gaan staan en ons zo klein mogelijk te maken. Zeker bij dementerenden is het goed om ons niveau van spreken en handelen aan te passen en ons daarbij niet te schamen op een eenvoudige wijze met hen mee te gaan in hun innerlijke wereld.

Dankzij onderzoek en een nieuwe manier van belevingsgericht omgaan met dementerenden is het mogelijk om de woonomgeving aan te passen aan dementerenden.

Kleinschalige zettingen van woonzorg voorzieningen voor ouderen, zijn van cruciaal belang, in een huiselijke omgeving met een voordeur zonder glas, een gang met een keuken, waar je gewoon een pot koffie kan zetten (ook vanwege de geur), een theepot met een muts en kranen boven de gootsteen met draaiknoppen evenals in de badkamer en een gezellige woonkamer met een herkenbaar interieur, met muziek uit hun tijd en aan het eind  een trap naar boven met een loper met koperen roetjes op de treden met leuningen aan weerszijde , naar de slaapkamers.  Oudere mensen, die slecht ter been zijn, kunnen nog  lang veilig de trap gebruiken, want men is gewend om dit voorzichtig en langzaam te doen.