Onderzoek

Woonzorg Onderzoek

Demografisch onderzoek

Hoe ontwikkelt zich de komende jaren de woonzorg behoefte in uw gemeente of regio? Klinkenberg  maakt het inzichtelijk. Wij hebben veel data en inhouse gegevens om de toekomstige vraag naar combinaties van wonen en zorg te berekenen. Daarbij baseren wij ons op lokale gegevens en op uw beleidskeuzen op het gebied van wonen en zorg.  Aan de hand van het model laten wij u zien hoe groot de vraag naar verschillende vormen van wonen en zorg is in verschillende scenario’s.

Het Klinkenberg Woonzorg onderzoek is maatwerk voor de behoefte aan woonzorg op de door u gevraagde locatie cq omgeving.

-zorgbehoefte
-prognose komende jaren
-inkomens per regio
-indicaties per regio
-demografie

Demografisch onderzoek

Twee brede ontwikkelingen zijn van invloed op de positie en het werk van professionals in de zorg. Dat zijn de gevolgen van demografische ontwikkelingen en rationalisering van allerlei maatschappelijke terreinen, die leiden tot meer standaardisering.  Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en multimorbiditeit hebben invloed op de vraag naar zorg, maar tegelijk ook op het aanbod van zorg.
De komende decennia zal de grijze druk sterk toenemen; van 27% in 2012 naar 51% in 2040  De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en de potentiële beroepsbevolking (20-64-jarigen). Het geeft inzicht in de verhouding ouderen tot het potentieel werkende deel van de bevolking, die de lasten van de vergrijzing moet opvangen.


Uw Naam

Email adres

Uw bedrijfsnaam (optioneel)

Vragen of opmerkingen