Advies over kleinschalig wonen projecten

Bent u voornemens een kleinschalig woon en zorgvoorziening op te zetten? Wij hebben sinds 1997 al circa 20 projecten opgezet, dit advies omvat onder andere:

1. locatie studie’s, (geschikte kleinschalig wonen locatie)
2. gesprekken met de gemeente, (vooradvies en vergunningtraject)
3. financiering voor het vastgoed en de zorg onderneming,
4. de indeling van het vastgoed,
5. advies in het opzetten van de zorgonderneming,
6. acquisitie van bewoners voor uw kleinschalige woon -en zorgvoorziening.